Zmiany od 1 stycznia 2020 r

  

Poniżej zmiany wchodzące w życie od 01.01.2020 r.

 

Zmiany w VAT

  • nowe zasady wystawiania faktur do paragonów dla podatników VAT 

w przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej potwierdzonej paragonem fiskalnym, fakturę na rzecz podatnika podatku lub podatku od wartości dodanej będzie się wystawiało wyłącznie, jeżeli paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży będzie zawierał numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej.

 

  • sankcja w wysokości 100% podatku wykazanego na fakturze – ustalana będzie co do zasady dla sprzedawcy (za wystawienie faktury do paragonu bez NIP nabywcy – podatnika VAT), a także dla nabywcy (za ujęcie w ewidencji faktury wystawionej do paragonu niezawierającego NIP),
  • obowiązek wymiany kas na kasy on-line – od 1 stycznia 2020 r. kasę on-line będą musieli stosować podatnicy, którzy:

– świadczą usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów, 

– sprzedają benzynę silnikową, olej napędowy, gaz przeznaczony do napędu silników spalinowych.

 

  • zmiany w dokumentowaniu WDT w celu zastosowania stawki 0%

 

Zmiany w CIT i PIT

  • wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów kosztów „opłaconych” na rachunek kontrahenta spoza białej listy – w przypadku transakcji o wartości przekraczającej 15.000 zł – jeśli podatnik dokona zapłaty, na rzecz czynnego podatnika VAT,

 

  • wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów kosztów opłaconych z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności – w przypadku transakcji o wartości przekraczającej 15.000 zł – jeśli podatnik, mimo zawarcia na fakturze wyrazów „mechanizm podzielonej płatności” (zgodnie z przepisami o VAT), dokona zapłaty z pominięciem tego mechanizmu.

 

Zmiany w ordynacji podatkowej

 

  • indywidualny rachunek do rozliczeń z urzędem skarbowym

wszystkie płatności podatków PIT, CIT, VAT do Urzędu skarbowego należy dokonywać na indywidualny rachunek podatkowy, który należy  wygenerować, poniżej link do strony:

https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego/

 

 

Zmiany Zus, prawo pracy

  • minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie 2600 zł brutto,
  • minimalna stawka godzinowa wyniesie w 2020 roku 17 zł brutto za godzinę,
  • mały ZUS plus – od 1 lutego 2020 mają wejść w życie nowe zasady tzw. Małego ZUS-u. To rozwiązanie dla najmniejszych firm, których przychód w 2019 roku zamknie się w kwocie 120 tys. złotych.