Zawieszenie jednoosobowej działalności gospodarczej

       

           Do najczęściej wymienianych przyczyn zawieszenia działalności gospodarczej należą sezonowość lub zła sytuacja finansowa firmy.

 

Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą  mogą ją zawiesić,  zgodnie z wprowadzonym 30 kwietnia 2018 – Prawem Przedsiębiorców, na czas określony lub nieokreślony (inaczej firmy wpisane do KRS okres max do 24 m-cy).

 

Przedsiębiorca ma wiele sposobów, aby złożyć wniosek CEIDG-1 o zawieszenie działalności.

 

Najbardziej popularnym sposobem jest składanie wniosku on-line poprzez formularz elektroniczny  zamieszczony na stronie www.ceidg.gov.pl.

 

Można złożyć wniosek bez logowania się do sytemu i podpisu (tzw procedura anonimowa), ale wówczas konieczna jest wizyta w urzędzie gminy lub miasta, w trakcie której urzędnik odnajduje wniosek po kodzie, drukuje go i przedkłada przedsiębiorcy do podpisu. Dniem złożenia wniosku w tym przypadku,  jest dzień złożenia podpisu przez wnioskodawcę.

 

Istnienie też możliwość zaniesienia wypełnionego i podpisanego wniosku do urzędu gminy lub miasta.

Wniosek o zawieszenie działalności można złożyć zarówno przed, w dniu i po planowanej dacie zawieszenia. Wniosek CEIDG-1 jest automatycznie przesyłany do ZUS, US oraz GUS.

 

ZUS po otrzymaniu informacji, zawiadamia pisemnie płatnika o sporządzonych w związku z tym dokumentach (ZUS ZWPA, ZUS ZWUA, ZUS ZCNA).

 

W przypadku, gdy zawieszenie działalności trwa od 1 dnia miesiąca przez co najmniej 30 dni (oprócz lutego), przedsiębiorca jest zwolniony w danym miesiącu z całej składki ZUS (społeczne i zdrowotne). Jeżeli zawieszenie działalności trwa co najmniej 30 dni, ale zaczyna się i kończy w trakcie miesiąca, to składka na ubezpieczenie społeczne będzie liczona proporcjonalnie za dni, w których działalność jest aktywa,  natomiast składkę zdrowotną  płaci się w całej wysokości.

 

Jeżeli zawieszenie działalności trwa krócej niż 30 dni, należy opłacić pełną składkę ZUS.

 

 

W okresie zawieszenia działalności przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i uzyskiwać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Może natomiast min :

  • wykonywać czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów;
  • przyjmować należności i regulować zobowiązania powstałe przed datą zwieszenia (np.opłacać rachunki za czynsz, abonament telefoniczny, raty leasingowe);
  • zbywać własne środki trwałe i wyposażenie;
  • może zostać poddany kontroli związanej z zawieszoną  działalnością gospodarczą.

Katalog wszystkich czynności dozwolonych w tym czasie, określony jest w art.25 ust.2 Prawa przedsiębiorców. (dz.U.z 2018. poz.646).

 

 

Zawiesić działalność gospodarczą może przedsiębiorca nie zatrudniający pracowników.

Nie ma możliwości przedłużenia okresu zawieszenia.