Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach przez internet !

 

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach bądź stwierdzającego stan zaległości można już uzyskać drogą elektroniczną, bez konieczności wizyty w urzędzie.

 

Przedsiębiorca może złożyć wniosek oraz odebrać zaświadczenie korzystając z portalu biznes.gov.pl.

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: