Ulga na złe długi od 01.01.2019 r.

 

               Od 1 stycznia na mocy ustawy z dnia 9.11.2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz. U. poz. 2244) został skrócony termin rozliczania ulgi na złe długi z 150 dni na 90 dni.


             Co to jest ulga na złe długi?

 

Ulga na złe długi pozwala wierzycielowi odzyskać VAT zapłacony od faktur sprzedażowych, za które nie otrzymał zapłaty, a dłużnik musi natomiast zwrócić wcześniej odliczony podatek od faktur zakupu, których nie uregulował.

 

             Od kiedy liczyć okres do skorygowania podatku?

 

Przy wyliczaniu okresu 90 dni nie jest ważna data wystawienia faktury, czy dokonania transakcji, a określona data płatności. To od niej należy rozpocząć wyliczanie okresu po jakim mona skorygować podatek VAT.

 

            Korekty podatku nie stosuje się w sytuacjach kiedy :
– dłużnik ureguluje należność najpóźniej w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego, w którym upłynął 90. dzień od dnia upływu terminu płatności tej należności,
– dłużnik w ostatnim dniu miesiąca, w którym upływa 90. dzień od dnia upływu terminu płatności, jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji.

W sytuacji, gdy należność zostanie uregulowana częściowo, korekta dotyczyć będzie podatku naliczonego przypadającego na część nieuregulowaną.

 

 

            Mimo, że ustawa weszła w życie od 1 stycznia 2019 r, to obejmie również wierzytelności i długi z roku 2018 !!!

 

W stosunku do wierzytelności z 2018 roku, graniczną datą jest 03 10 2018 !!!

Jeżeli termin płatności przypadał na tą datę lub później, termin uprawdopodobnienia ich nieściągalności będzie wynosił 90 dni (90 dni liczone od 03.10.2018 przypada na 1 stycznia 2019).