Skrót najważniejszych zmian wchodzących w życie w 2018 r.

 

Poniżej wykaz najistotniejszych zmian w podatkach 2017/2018 :

– obowiązek miesięcznego wysyłana plików JPK-VAT,

– zamknięcie dotychczasowych rachunków do wpłat składek ZUS.Wszystkie składki ZUS będą wysyłane na jedno indywidualne konto. 
Możesz je sprawdzić na https://www.eskladka.pl/ ,

– wzrost płacy minimalnej do 2100 brutto (umowa o pracę) oraz minimalnej stawki godzinowej do 13,70 zł brutto przy umowie zleceniu,

– wzrost limitu jednorazowej amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych do poziomu 10 000 zł,

– podniesienie kwoty wolnej od podatku do 8 000 zł,

– ograniczenie stosowania stawki 8,5% od przychodów z najmu nieprzekraczających rocznie 100 tys. rocznie. Stawka 12,5 % od nadwyżki przychodów z najmu (poza działalnością gospodarczą) ponad 100 tys.,

– obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej, niezależnie od obrotu, dla nowych grup usług: dotyczy to min. właścicieli parków rozrywek, dyskotek oraz kantorów,

– wejście w życie ustawy STIR – jest to system analizy i przekazywania informacji w celu zapobiegania wyłudzeniom skarbowym,

– split payment- płatność za fakturę VAT na dwa rachunki bankowe – wchodzi w życie z dniem 01.07.2018 r.