Składki ZUS dla przedsiębiorców na rok 2020 r.

 

Poniżej składki ZUS dla przedsiębiorców na rok 2020r.

 

 

  Zdrowotne  Emerytalne Rentowe Chorobowe Wypadkowe Fundusz Pracy
Podstawa wymiaru składki 4026,01 3136,20

Składka ZUS

za m-ce 01-12 2020

362,34

(do odliczenia

312,02)

 612,19 250,90 76,84 52,37 76,84
Łączna składka miesięczna ZUS Razem składka ZUS (z chorobowym) 1431,48
Razem składka ZUS (bez chorobowego) 1354,64

 

 

 

Składki ZUS dla przedsiębiorców na rok 2020r.

(preferencyjne składki)

 

  Zdrowotne  Emerytalne Rentowe Chorobowe Wypadkowe Fundusz Pracy
Podstawa wymiaru składki 4026,01 3136,20

Składka ZUS

za m-ce 01-12 2020

362,34

(do odliczenia

312,02)

 152,26 62,40 19,11 13,03
Łączna składka miesięczna ZUS Razem składka ZUS (z chorobowym) 609,14
Razem składka ZUS (bez chorobowego) 590,03