Nowy termin wyboru formy opodatkowania !

       

            Od nowego roku- 2019 r. ulegnie zmianie termin złożenia zawiadomienia o wyborze podatku liniowego oraz tzw. ryczałtu ewidencjonowanego jako formy opodatkowania na dany rok podatkowy.

 

           Będą one składane do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu w danym roku podatkowym.

 

          Jeżeli pierwszy taki przychód podatnik osiągnął dopiero w grudniu roku podatkowego,  to musi tego dokonać do końca danego roku podatkowego.

 

          Wcześniej należało tego dokonać do 20 stycznia roku, na który wybierana była forma opodatkowania.