Mały ZUS od 1 stycznia 2019 r.

     

Sejm uchwalił przepisy wprowadzające tzw. mały ZUS  dla firm generujących niskie przychody.

 

Z tego rozwiązania będą mogły korzystać osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, których przeciętne miesięczne przychody nie przekroczą 2,5 krotności minimalnego wynagrodzenia (w 2018 r. to 5250 zł).

 

Składki na ubezpieczenie społeczne u tych podatników będą obniżone, naliczane proporcjonalnie do przychodu.

 

Przedsiębiorca będzie mógł płacić preferencyjne składki ZUS przez 3 lata w ciągu ostatnich 5 lat prowadzenia działalności.

 

Nowe przepisy maja obowiązywać od stycznia 2019 r.