Kasy fiskalne ON-LINE – od 01.01.2020 r.

 

Kasy fiskalne ON-LINE – harmonogram wdrażania:

 

Pierwsza grupa – styczeń 2020

Od 01.01.2020r. kasy fiskalne ON-LINE będą zobowiązani stosować podatnicy:

  •  świadczący usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów;
  •  sprzedający benzynę silnikową, olej napędowy oraz gaz przeznaczony do napędu silników spalinowych.

 

Druga grupa – lipiec 2020

O 01.07.2020 r kasy fiskalne ON-LINE będą musieli wdrożyć przedsiębiorcy:

  • świadczący usługi związane z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania,
  • zajmujący się sprzedażą węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.

 

Trzecia grupa – styczeń 2021

Od 01.01.2021 r. zobligowani do używania kasy fiskalnej ON-LINE będą podatnicy świadczący usługi:

  • fryzjerskie,
  • kosmetyczne i kosmetologiczne,
  • budowlane,
  • w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
  • prawnicze,
  • związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.

Ustawodawca zastrzega, że wyżej podane terminy mogę ulec zmianie w przypadku niewystarczających możliwości techniczno-organizacyjnych dotyczących przesyłania danych.