JPK na żądanie urzędu od 1 lipca 2018 r.

                 Wraz z początkiem roku 2018 mikroprzedsiębiorcy zostali objęci obowiązkiem przekazywania do urzędu skarbowego plików JPK VAT.

 

Od 1 lipca 2018 muszą przedstawić na żądanie US również inne pliki JPK.

 

 

Obowiązek generowania plików JPK innych niż JPK_VAT posiadają jedynie przedsiębiorcy, którzy prowadzą ewidencje w formie programów komputerowych. Jeżeli z nich nie korzystają, wówczas organ skarbowy nie ma podstaw żądać od podatnika w/w plików JPK.