Jednolity plik kontrolny

Jednolity plik kontrolny (JPK) tworzony jest na podstawie danych pobieranych bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych przedsiębiorstwa i zawiera wykaz operacji gospodarczych firmy za dany okres. JPK przesyła się wyłącznie w wersji elektronicznej, w określonym układzie i formacie (schemat xml).

 

Od 1 stycznia 2018 r. wszyscy podatnicy VAT są zobligowani do wysyłania JPK_VAT, czyli ewidencji zakupu i sprzedaży VAT.

Plik JPK VAT przesyła się do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Podatnicy, składający deklarację VAT-7K, w dalszym ciągu mogą pozostać na kwartalnym rozliczeniu, jednak JPK_VAT będą zobowiązani składać co miesiąc.

 

Od 1 lipca 2018 r. – wszyscy podatnicy VAT, którzy prowadzą księgowość w formie elektronicznej, będą musieli przekazywać inne struktury JPK na żądanie organów podatkowych: księgi rachunkowe – JPK_KR, wyciąg bankowy – JPK_WB, magazyn – JPK_MAG, faktury VAT – JPK_FA, podatkowa księga przychodów i rozchodów JPK_PKPIR, ewidencja przychodów – JPK_EWP.

 

Za brak przesłania JPK oraz za błędy w rozliczeniach przedsiębiorcy grożą sankcje karno-skarbowe (zgodnie z art. 80 Kodeksu karnego skarbowego).

 

Nasze biuro rachunkowe posiada profesjonalny system finansowo-księgowy, dostarczany przez jednego z wiodących producentów oprogramowania komputerowego dla firm. Dzięki temu jesteśmy w pełni przygotowani na nowe wymogi w zakresie ewidencji podatkowej czyli odnośnie struktur JPK: JPK_VAT, JPK_KR, JPK_PKPIR oraz JPK_EWP.

 

Nie czekaj! Zapoznaj się z naszą ofertą.

 

KONTAKT