Aby lekarz mógł wystawić  elektroniczne zwolnienie, będzie musiał mieć profil na Platformie Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS) lub zintegrowaną z PUE aplikację. Musi posiadać też certyfikat portalu PUE lub podpis elektroniczny na ePUAP (Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej), aby mieć możliwość podpisywania e-zwolnień.