Do 31 maja obowiązkowe oświadczenie od pracowników obsługujących kasy fiskalne

 

             Od 1 maja 2019 roku obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. 2019 poz. 816).

 

              Zgodnie z nim od 1 maja 2019 każdy przedsiębiorca powinien zapoznawać zatrudniane osoby, zanim rozpoczną u niego ewidencję na kasie fiskalnej, o zasadach jej prowadzenia. Po zapoznaniu się z tymi informacji zatrudniona osoba, przed rozpoczęciem prowadzenia ewidencji, składa podatnikowi oświadczenie, że zapoznała się z tymi zasadami.

 

             W przypadku osób, które prowadziły taką ewidencję przed 1 maja br., takie oświadczenie trzeba pobrać do 31 maja 2019 r., wcześniej informując je o zasadach prowadzenia ewidencji.

 

             Informacja o zasadach ewidencji oraz oświadczenie osoby obsługującej kasę fiskalną są sporządzane w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla podatnika i dla tej osoby.

 

            Wzór takiej informacji oraz oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia w sprawie kas.