CIT – osoby prawne – zmiany w 2019 r

     

            Od nowego roku zmieni się wysokość stawki podatku CIT z 15 % na 9 %.  Zmiana ta dotyczyć będzie jedynie małych podatników (przychody osiągnięte w roku podatkowym nie przekroczyły 1,2 mln ero) i rozpoczynających prowadzenie działalności.

 

            Zaliczki przy zastosowaniu niższej stawki 9%  będą płacone tylko do momentu, w którym przychody w roku podatkowym nie przekroczą kwoty 1,2 mln euro. Po przekroczeniu tego progu zaliczki będą liczone przy zastosowaniu stawki 19%.