Biała lista podatników VAT

                

                 Od 01 września 2019 obowiązuje biała lista podatników zawierająca informacje dotyczące zarejestrowania, wyrejestrowania oraz statusu podatnika VAT, a także numery rachunków bankowych przedsiębiorców.

 

                Dokonując zakupów o wartości powyżej 15 tys. zł od czynnych podatników VAT, to aby móc je wprowadzić w koszty podatkowe należy  zweryfikować czy rachunek bankowy sprzedawcy na dzień zlecenia przelewu był umieszczony na liście. Jeśli rachunek nie znajduje  się na liście, podatnik ma 3 dni robocze na złożenie pisma wyjaśniającego w urzędzie skarbowym właściwym dla sprzedawcy i tym samym będzie mógł zakup wprowadzić w koszty.

 

Wpłata na rachunek inny niż wskazany na białej liście będzie sankcjonowany (sankcje obowiązywać będą od 01.01.2020 r.)

 

Poniżej link do wyszukiwarki:

https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka